Tervetuloa puheenjohtajaksi ja/tai luennoitsijaksi!

Luentopalkkiot, matkakulut ja majoitus

Pyydämme kaikkia luennoitsijoita sekä puheenjohtajia täyttämään sähköpostiin tulleen linkin kautta henkilötieto- ja palkkiotiedot. Palautettujen tietojen perusteella maksamme luentopalkkiot. Luentopalkkiomme noudattavat Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin suosituksia: 10–15 min esitys 170 euroa, 20–30 min esitys 250 euroa, 35–45 min esitys 300 euroa ja seuraavat 15 min á 45 euroa. Puheenjohtajan palkkio on 185 euroa. Pienryhmäopetuksen ryhmäpalkkio on 250 euroa. Lisäksi korvataan matkakulut ensisijaisesti julkisten kulkuneuvojen mukaan ja varhaisen luentoajankohdan niin vaatiessa tarvittaessa myös majoituskulut erikseen sovitusti. Matka- ja majoitusvaraukset luennoitsija tekee itse. Hotellit löytyvät Info-sivulta.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Turunmaan Duodecim-seura on sitoutunut Duodecimin täydennyskoulutuksen suositukseen, ja siksi pyydämme ilmoittamaan sidonnaisuuksistanne esityksenne ensimmäisellä dialla. Esimerkki sidonnaisuuksien ilmoittamisesta.

Ohjeet ja lomakkeet

Näin tulet Logomoon 
Logomon aluekartta luentosaleineen
Hotellit

Henkilötieto- ja palkkiolomake
Matkalaskulomake

Suosittelemme salatun viestin lähettämistä mikäli lähetette erillisiä lomakkeita ettekä käytä saamaanne henkilökohtaista linkkiä.