Tervetuloa puheenjohtajaksi ja/tai luennoitsijaksi!

Abstraktikirja

Turun Lääketiedepäivien luennoista tehdään lyhennelmäkirja, joka jaetaan päivien osallistujille. Osallistujapalautteiden perusteella lyhennelmäkirja toivotaan edelleen painettuna. Lyhennelmäkirjan aineiston saamiseksi kaikilta luennoitsijoilta pyydetään 30.9.2020 mennessä lyhyt tiivistelmä. Ohjeeet luentolyhennelmän tekoon.

Luentosalien varustus, esitykset ja AV-välineet Logomossa

Luentosalien vakiovarustukseen kuuluvat PC, dataprojektori ja laserosoitin. Tarvittaessa luentosaliin toimitetaan myös muita AV-välineitä. Luennoitsijat voivat lähettää esityksensä etukäteen tietokoneen kovalevylle siirrettäväksi. AV-ohjeet Logomon tekniikasta.

Luentopalkkiot, matkakulut ja majoitus

Pyydämme kaikkia luennoitsijoita sekä puheenjohtajia täyttämään sähköpostiin tulleen linkin kautta henkilötieto- ja palkkio- sekä osallistumistiedot. Palautettujen tietojen perusteella maksamme luentopalkkiot. Luentopalkkiomme noudattavat Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin suosituksia: 10–15 min esitys 170 euroa, 20–30 min esitys 250 euroa, 35–45 min esitys 300 euroa ja seuraavat 15 min á 45 euroa. Puheenjohtajan palkkio on 185 euroa. Pienryhmäopetuksen ryhmäpalkkio on 250 euroa. Lisäksi korvataan matkakulut ensisijaisesti julkisten kulkuneuvojen mukaan ja varhaisen luentoajankohdan niin vaatiessa tarvittaessa myös majoituskulut erikseen sovitusti. Matka- ja majoitusvaraukset luennoitsija tekee itse. Hotellit löytyvät Info-sivulta.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Turunmaan Duodecim-seura on sitoutunut Duodecimin täydennyskoulutuksen suositukseen, ja siksi pyydämme ilmoittamaan sidonnaisuuksistanne esityksenne ensimmäisellä dialla. Esimerkki sidonnaisuuksien ilmoittamisesta.

Ohjeet ja lomakkeet

Näin tulet Logomoon 
Logomon aluekartta luentosaleineen
Hotellit

Ohje luentolyhennelmän tekoon
Luennoitsijan infokirje
⇒  AV-ohjeet Logomon tekniikasta
Henkilötieto- ja palkkiolomake
Matkalaskulomake

Suosittelemme salatun viestin lähettämistä Turvapostin kautta mikäli lähetette erillisiä lomakkeita ettekä käytä saamaanne henkilökohtaista linkkiä, ohje lähettäjälle.