Skip to main content

Tervetuloa puheenjohtajaksi ja/tai luennoitsijaksi!

Luentopalkkiot, matkakulut ja majoitus

Pyydämme kaikkia luennoitsijoita sekä puheenjohtajia täyttämään sähköpostiin tulleen linkin kautta henkilötieto- ja palkkiotiedot. Tietoturvasyistä kirjautuminen tapahtuu omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan portaaliin. Käyttäjätunnuksena toimii henkilön sähköpostiosoite ja salasanan voit tilata sähköpostiin. Palautettujen tietojen perusteella maksamme luentopalkkiot.

Luentopalkkiomme noudattavat Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin suosituksia:

Kurssin puheenjohtaja (mikäli useampi henkilö, palkkio jaetaan): 330 €
Luentopalkkio 10–15 min: 190 €
Luentopalkkio 20–30 min: 280 €
Luentopalkkio 35–45 min: 330 € seuraavat 15 min á 45 euroa
Pienryhmäopetuspalkkio 500 euroa / pienryhmä (mikäli useampi henkilö, palkkio jaetaan)

Paneelikeskustelut:
Osallistuja: 170 €

Lisäksi korvataan matkakulut ensisijaisesti julkisten kulkuneuvojen mukaan ja varhaisen luentoajankohdan niin vaatiessa tarvittaessa myös majoituskulut erikseen sovitusti. Matka- ja majoitusvaraukset luennoitsija tekee itse. Hotellit löytyvät Info-sivulta.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Turunmaan Duodecim-seura on sitoutunut Duodecimin täydennyskoulutuksen suositukseen, ja siksi pyydämme ilmoittamaan sidonnaisuuksistanne esityksenne ensimmäisellä dialla. Esimerkki sidonnaisuuksien ilmoittamisesta.

Ohjeet ja lomakkeet

Infokirje puheenjohtajalle/luennoitsijalle julkaistaan 8/2024
Tietoa Logomon luentosaleista ja AV-välineistä sekä esitysten toimittamisesta etukäteen julkaistaan 8/2024

Näin tulet Logomoon 
Logomon aluekartta
Näyttelyalueen kartta luentosaleineen julkaistaan 8/2024
Logomon luentojen salijako julkaistaan 19/2024

Hotellit

Henkilötieto- ja palkkiolomake
Matkalaskulomake

Suosittelemme salatun viestin lähettämistä mikäli lähetette erillisiä lomakkeita ettekä käytä saamaanne luennoitsijaportaalilinkkiä.