Tervetuloa puheenjohtajaksi ja/tai luennoitsijaksi!

Abstraktikirja

Turun Lääketiedepäivien luennoista tehdään lyhennelmäkirja, joka jaetaan päivien osallistujille. Osallistujapalautteiden perusteella lyhennelmäkirja toivotaan edelleen painettuna. Lyhennelmäkirjan aineiston saamiseksi kaikilta luennoitsijoilta pyydetään 19.9.2018 mennessä lyhyt tiivistelmä. Ohje tiivistelmän tekoon 

Luentopalkkiot, matkakulut ja majoitus

Pyydämme kaikkia luennoitsijoita sekä puheenjohtajia täyttämään sähköpostiin tulleen linkin kautta henkilötieto- ja palkkio- sekä osallistumistiedot. Ensimmäistä kertaa kirjautuessa pyytää sinua luomaan salasanan. Palautettujen tietojen perusteella maksamme luentopalkkiot. Luentopalkkiomme noudattavat Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin suosituksia: 10–15 min esitys 170 euroa, 20–30 min esitys 250 euroa, 35–45 min esitys 300 euroa ja seuraavat 15 min á 45 euroa. Puheenjohtajan palkkio on 185 euroa. Pienryhmäopetuksen ryhmäpalkkio on 500 euroa tai erikseen sovittava luennoitsijakohtainen palkkio. Lisäksi korvataan matkakulut ensisijaisesti julkisten kulkuneuvojen mukaan ja varhaisen luentoajankohdan niin vaatiessa tarvittaessa myös majoituskulut erikseen sovitusti. Matka- ja majoitusvaraukset luennoitsija tekee itse. Hotellit löytyvät Info-sivulta.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Pro Medicon täydennyskoulutuksen suositusten mukaan pyydämme luennoitsijoita ystävällisesti ilmoittamaan luentonsa alussa koulutustilaisuuden kannalta olennaiset taloudelliset ja muut sidonnaisuutensa viimeisen kahden vuoden ajalta.

Lisäohjeita sidonnaisuuksista löytyy Pro Medicon sivulta. Sidonnaisuusdian löydät täältä.

Ohjeet ja lomakkeet

Näin tulet Logomoon 
Logomon aluekartta luentosaleineen
Hotellit

Ohje tiivistelmän tekoon
Luennoitsijan infokirje
Henkilötieto- ja palkkiolomake
Matkalaskulomake

Suosittelemme salatun viestin lähettämistä Turvapostin kautta mikäli lähetette erillisiä lomakkeita ettekä käytä saamaanne henkilökohtaista linkkiä, ohje lähettäjälle.