PIENRYHMÄ 5 - Viisaita valintoja

✖ Palaa ohjelmaan
Päivä: To 8.11.2018
Kurssin numero: T-PR5
Paikka: GOTO 32 -kokoustila, Logomo 3. krs
Aika: 8.30 - 12.00

Tavoite: Koulutuksen jälkeen osallistuja tunnistaa vaikuttamattomia tai haitallisia terveydenhuollon toimia. Hän osaa asiantuntijana arvioida tutkimusnäyttöä, soveltaa hoitosuosituksia potilailleen ja perustaa hoitovalintansa tutkittuun tietoon. Osallistuja tuntee riskitekijöitä ja tauteja, joiden hoito ei ole potilaalle hyödyllistä ja osaa keskustella tutkimusnäyttöön perustuvista hoitovaihtoehdoista potilaidensa kanssa. Osallistuja tuntee arvovalintojen merkityksen arkisessakin päätöksenteossa. Kurssi koostuu ennakkotehtävistä ja vuorovaikutteisista luennoista.

Puheenjohtaja: LT Heli Halava, TY

Erikoistumiskoulutukseen hyväksytty neljä tuntia kaikille erikoisaloille

Jaa somessa:

Osallistujamäärä:

30 osallistujaa

Ennakkotehtävät kurssiosallistujille:
  1. Arvojen merkitys lääketieteellisessä päätöksenteossa nähdään helposti silloin, kun on kyse isoista asioista, esimerkiksi elämän lopusta. Mieti, millä tavoin arvovalinnat näyttäytyvät ihan tavallisissa arkisissa lääkärin hoitopäätöksissä.
  2. Mieti, mitkä asiat tutkimuksen suunnittelussa ovat kriittisimmät, jotta tutkimuksen tavoitteet tullaan saavuttamaan.
klo 8.30 Avaus
LT Heli Halava, TY
klo 8.35 Vältä viisaasti – miksi ja miten
LT Raija Sipilä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
klo 9.05 Biostatistisen päättelyn salaisuudet ja sudenkuopat
Biostatistikko Eliisa Löyttyniemi, TY
klo 9.35 Lääkehoito vaikuttavaksi
LT Heli Halava, TY
klo 9.55 Tauko ja näyttelyyn tutustuminen
klo 10.30 Hoitosuositukset ja ylidiagnostiikka
Dosentti Jorma Komulainen, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
klo 11.00

Arvot, tosiseikat ja hoitovalinnat
Dosentti Pekka Louhiala, HY

klo 11.45 – 12.00 Keskustelua
Aihealueet: