Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito

✖ Palaa ohjelmaan
Päivä: To 7.11.2019
Kurssin numero: T8
Paikka: MOVE-sali, Logomo
Aika: 13.15 - 16.15

Tavoite: Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee tupakkariippuvuuden taustatekijöitä, osaa tunnistaa tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden, osaa auttaa potilasta riippuvuuden hoidossa ja tuntee eri hoitomuotojen mahdollisuudet ja esteet tai haitat. Osallistuja tunnistaa mahdollisuudet ja keinot tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn terveydenhuollon kontekstissa, hallitsee nuorten tupakasta vieroituksen ja osaa auttaa raskaana olevaa tupakasta vieroittumisessa. Koulutuksesta osallistuja saa valmiudet käynnistää alueellaan toimintamallin, jonka tavoitteena on vähentää raskaudenaikaista tupakointia ja vaikuttaa ihmisten asenteisiin raskaudenaikaista tupakointia kohtaan.

Puheenjohtaja: LT Klas Winell, Conmedic

Erikoistumiskoulutukseen hyväksytty kolme tuntia kaikille erikoisaloille

Jaa somessa:

klo 13.15 Aloitus
klo 13.20 Käypä hoidon uudet painotukset vieroituksessa
LT Klas Winell, Conmedic
klo 13.55 Nuorten tupakoinnin ehkäisy
VTM Hanna Ollila, THL
klo 14.30 Tauko ja näyttelyyn tutustuminen
klo 15.00 Nuorten auttaminen irti tupakka- ja nikotiiniriippuvuudesta käytännössä
Osastonhoitaja Pia Valjakka, Helsingin kaupunki
klo 15.35 Savuttomat vauvat -toimintamalli ja häkämittarin käyttö neuvolassa
Apulaisylilääkäri Anu Mähönen, Hämeenlinnan kaupunki
klo 16.10 – 16.15 Loppuyhteenveto
Aihealueet: