Duodecim-symposiumi: Sairaan hyvä työkyvyn arviointi terveyskeskuksessa

✖ Palaa ohjelmaan
Päivä: To 7.11.2019
Kurssin numero: T10
Paikka: Teatro-Galleria -sali, Logomo
Aika: 13.15 - 16.15

Tavoite: Saada lisätietoa pitkäaikaisen työkyvyttömyyden aiheuttaman toimintakykyaleneman arvioinnista ja ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksista. Session jälkeen osallistuja osaa arvioida jäljellä olevaa työ- ja toimintakykyä suhteessa aikaisempaan työhistoriaan. Hän tuntee B-lausunnon rakenteen ja kykenee löytämään työkykyarviossa tarvittavan yhteistyötahon (Kela, TE-toimisto, eläkevakuutusyhtiö).

Puheenjohtaja: dosentti Jari Stengård, Työterveyslaitos

Erikoistumiskoulutukseen hyväksytty kolme tuntia kaikille erikoisaloille

Jaa somessa:

klo 13.15 Kelan mahdollisuudet työhönpaluun tukemisessa
Erikoislääkäri Hanna Elonheimo, Kela
klo 14.05 TE-toimiston palvelut
Asiantuntija Leena Tiekso, Varsinais-Suomen TE-palvelut
klo 14.25 Eläkevakuuttajan tarjoamat mahdollisuudet
Erikoislääkäri Kari Mäkelä, Ilmarinen
klo 14.45 Tauko ja näyttelyyn tutustuminen
klo 15.15 Työttömien työkykyarvio − miten työ – ja toimintakykyä arvioidaan
Erikoislääkäri Anna Routama-Paana, Terveystalo
klo 15.55 – 16.15 Työkykyvalmentaja apunasi
Työkykyvalmentaja Riia Astola-Pöllänen, Terveystalo
Aihealueet: