Duodecim-symposiumi: Sairaan hyvä työkyvyn arviointi

✖ Palaa ohjelmaan
Päivä: To 7.11.2019
Kurssin numero: T4
Paikka: Teatro-Galleria -sali, Logomo
Aika: 8.15 - 12.00

Tavoite: Session jälkeen osallistuja ymmärtää, mitkä eri tekijät tulisi huomioida sairauslomatodistusta kirjoitettaessa. Tavoitteena on, että sairauslomakäytännöt olisivat yhtenäisempiä ja sairausloman sijaan harkittaisiin työn muokkaamisen mahdollisuuksia.

Puheenjohtaja: dosentti Jari Stengård, Työterveyslaitos

Erikoistumiskoulutukseen hyväksytty neljä tuntia kaikille erikoisaloille

Jaa somessa:

klo 8.15 Avaus
Dosentti Jari Stengård, Työterveyslaitos
klo 8.20 Työkyvyttömyyden kriteerit sairauspoissaolon perusteena
Dosentti Jaana Paanetoja, Työneuvosto
klo 9.10 Sairauspoissaolotarpeen Käypä hoito -suosituksen sisältö  
Professori (ma.) Leena Ala-Mursula, Oulun yliopisto
klo 9.40 Miten Käypä hoito -suositukset jalkautetaan käytäntöön
Ylilääkäri Kimmo Tarvainen, Työterveyslaitos
klo 10.10 Sairauspoissaolojen kirjoittamissuositukset Työterveys Helsingissä
Ylilääkäri Eevamaija Tuovinen, Työterveys Helsinki
klo 10.30 Tauko ja näyttelyyn tutustuminen
klo 11.00 Työterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö Turussa
LT Marjo Sinokki, Turun Työterveystalo
klo 11.20 Työn muokkaaminen mielenterveyden häiriöissä  
PsT Pauliina Mattila-Holappa, Työterveyslaitos
klo 11.40 – 12.00 Työn muokkaaminen liikuntaelinvaivoissa  
LT Kari-Pekka Martimo, Työeläkeyhtiö Elo
Aihealueet: