Miten kuuluu 2020-luvulla? Maailma pyörii – onko hätä?

✖ Palaa ohjelmaan
Päivä: To 11.11.2021
Kurssin numero: T2
Paikka: ProspectumLIVE -tapahtuma-alusta
Aika: 8.30 - 11.30

Tavoite: Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee kuulonkuntoutuksen hoitopolun ja yleisimmät tarjolla olevat kuulonaleneman kuntoutusvaihtoehdot. Osallistuja oppii, minkälaista toiminnallista haittaa kuulonalenema voi aiheuttaa arjessa eri-ikäisillä potilailla ja miten tätä voidaan vähentää kuulonkuntoutuksella. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa kiinnittää huomiota potilaan kuuloon, kertoa potilaalle perustietoja kuulovian vaikutuksesta arkeen ja ohjata potilaat oikea-aikaisesti erikoislääkärin arvioon. Koulutuksessa käydään läpi, miten huimausaistimus syntyy ja miten sen perusteella arvioidaan ja tunnistetaan tilanne, jolloin akuutisti huimaava potilas pitää lähettää päivystykselliseen neurologin arvioon. Lisäksi osallistuja oppii erottelemaan tavallisimmat akuutin huimauksen korvaperäiset syyt. Erilaiset tutkimustekniikat opetetaan käytännönläheisesti, jotta osallistuja pystyy ne session jälkeen suorittamaan itse. 

Puheenjohtaja: LT Jaakko Salonen, Tyks

Erikoistumiskoulutukseen on hyväksytty kolme tuntia kaikille erikoisaloille 

Jaa somessa:

klo 8.30 Johdanto
LT Jaakko Salonen, Tyks 
klo 8.40 Aikuisten kuulonkuntoutus 2020-luvulla – miksi, miten ja milloin?
Erikoislääkäri Tytti Willberg, Tyks  
klo 9.10 Lasten kuulonseulonta neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa
LT Jaakko Salonen, Tyks 
klo 9.30 Keskustelu
klo 9.45 Tauko 30 min – taukojumppaa ja virtuaalinäyttelyä!
klo 10.15 Johdanto eli miten tasapainoaistimus tapahtuu
LT Jaakko Salonen,Tyks
klo 10.25 Äkillinen huimaus neurologin näkökulmasta
Dosentti Juha Puustinen, Satasairaala 
klo 10.45 Äkillinen huimaus KNK-lääkärin näkökulmasta
LT Lotta Haavisto, Tyks 
klo 11.10–11.30 Keskustelua ja session päätös 
Aihealueet: