Skip to main content

Milloin

keskiviikko 08.11.    
13.30 - 16.45

Event Type

MITÄ UUTTA MUISTISAIRAUKSIEN HOIDOSTA

✖ Palaa ohjelmaan
Päivä: Ke 8.11.2023
Kurssin numero: K6
Paikka: LOGI-sali, Logomo
Aika: 13.30-16.45

Tavoite:
Tuoda esille muistisairauksiin, niiden varhaiseen diagnostiikkaan ja lääkkeelliseen ja lääkkeettömään hoitoon liittyviä uusia asioita sekä käydä läpi muistisairaiden oikeustoimikelpoisuuden arviointia.

Puheenjohtaja:

Professori Juha Rinne, TY

Erikoistumiskoulutus:

3 tuntia aloille geriatria, neurologia, psykiatria, työterveyshuolto ja yleislääketiede

Klo  
13.30  Avaus
Professori Juha Rinne, TY
13.40
Muistisairauksien varhaisvaiheen tunnistaminen
Erikoislääkäri Ari Rosenvall, Mehiläinen
14.05
Kättä pidempää – miten arvioida kognitiota ja toimintakykyä  
Professori Anne Koivisto, HY 
14.30
Muistisairauslääkkeet – hyötyä ja haittoja 
LT Laura Ekblad, TY 
14.55
Tauko ja näyttelyyn tutustuminen  
15.20
Neuropsykiatriset oireet – tunnistaminen ja hoito 
Erikoislääkäri Risto Vataja, HUS
15.45
Lääkkeettömät hoidot – mitä, milloin, miksi?
LT Minna Löppönen, Varha
16.10
Onko oikeustoimi pätevä? – muistisairaan oikeudellisen toimintakyvyn arviointi
Professori Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, Itä-Suomen yliopisto
16.35–16.45 Yhteenveto
Professori Juha Rinne, TY