Ahdistuneisuushäiriöt nyt. Ahdistuneisuushäiriöiden uusi Käypä hoito -suositus käytännössä.

✖ Palaa ohjelmaan
Päivä: Ke 6.11.2019
Kurssin numero: K5
Paikka: Teatro-Galleria -sali, Logomo
Aika: 8.45 - 11.20

Tavoite: Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee keskeisten ahdistuneisuushäiriöiden, paniikkihäiriön, julkisten paikkojen pelon, sosiaalisten tilanteiden pelon ja yleistyneen ahdistuneisuushäiriön diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen keskeiset periaatteet.

Puheenjohtaja: professori Hannu Koponen, HY

Erikoistumiskoulutukseen on hyväksytty kolme tuntia aloille: nuorisopsykiatria, psykiatria, oikeuspsykiatria, terveydenhuolto, työterveyshuolto ja yleislääketiede

Jaa somessa:

klo 8.45

Ahdistuneisuushäiriöiden epidemiologia, diagnostiikka ja hoidon haasteet
Professori Hannu Koponen, HY

klo 9.10 Ahdistuneisuushäiriöiden psykoterapiat
Dosentti Sinikka Luutonen, TY
klo 9.35

Ahdistuneisuushäiriöiden lääkehoito
Professori Esa Leinonen, TaY

klo 10.00 Tauko ja näyttelyyn tutustuminen
klo 10.30

Ahdistuneisuushäiriöiden hoidon erityiskysymyksiä: ahdistuneisuushäiriö ja samanaikainen päihdeongelma
Apulaisprofessori Solja Niemelä, TY

klo 10.55 – 11.20 Ahdistuneisuushäiriöiden hoidon porrastus: ahdistuneisuushäiriöt perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja erikoissairaanhoidossa
Erikoislääkäri Markku Kero, Addiktum
Aihealueet: