Kurssit

Lue lisää »

Oheisohjelma

Lue lisää »

Haluatko olla vaikuttamassa vuoden 2019 ohjelmaan?

Turun XXXV Lääketiedepäivät järjestetään 6.-7.11.2019 Logomossa sekä erillinen tieteellinen symposiumi 5.11.2019 Kokouskeskus Maunon Presidentti-auditoriossa.

Järjestelytoimikunta ottaa jälleen vastaan ohjelmaehdotuksia mielenkiintoisen ohjelmakokonaisuuden rakentamiseksi. Alueelliset lääketiede-
päivät ovat tärkeä osa lääkäreiden jatko- ja täydennyskoulutusta, minkä vuoksi ohjelmien kirjo pyritään saamaan mahdollisimman kattavaksi ja
aiheet käytännönläheisiksi kokonaisuuksiksi. Ohjelmaehdotusten deadline on 3.2.2019. Ole mukana tekemässä upeaa kokonaisuutta!

Lisätietoja/ohjeet:
Tieteellisen symposiumin ohjelmaehdotus
Session ohjelmaehdotus
Pecha Kucha -esitystapa

Lääketiedepäivien synty

Turun Lääketiedepäivät on Turunmaan Duodecim-seuran vuosittainen koulutustapahtuma lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille. Koulutusohjelman suunnittelusta ja valmistelusta vastaa eri alojen lääkäreistä koostuva järjestelytoimikunta.

Turun Lääketiedepäivät on Varsinais-Suomen merkittävin lääkäreiden ja opiskelijoiden jatko- ja täydennyskoulutustapahtuma. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja sen paikallisyhdistys Turunmaan Duodecim-seura. Turun Lääketiedepäivät järjestetään vuosittain marraskuussa viikolla 45.

Lääketiedepäivillä järjestetään tänäkin vuonna yli 20 luentosarjaa ja useita pienryhmäopetuksia. Osallistujia on vuosittain ollut säännöllisesti 1400–1500. Osallistujia ovat  yleislääkärit, työterveyslääkärit, erikoislääkärit sekä koulutusvaiheessa olevat lääkärit ja opiskelijat.

Lääketiedetapahtuma ei tavoittele voittoa toiminnassaan, vaan tapahtuman tuotot käytetään tapahtuman järjestämiseen. Tapahtuman tuotot muodostuvat osallistumismaksuista sekä näytteilleasettajien osallistumismaksuista ja mainoksista. Tapahtuman kulut koostuvat luennoitsijoiden palkkioista, matka- ja majoituskustannuksista, tilakuluista ja järjestämisen muista kustannuksista.

Tapahtumaan liittyvässä lääketieteellisessä näyttelyssä yritykset, yhdistykset ja julkisen sektorin toimijat esittelevät uusinta lääketieteellistä tietoa hoidosta, diagnostiikasta ja terveydenhuollon eri sektoreilta.

Ammattitaidon kehittäminen

Lääkäreiden on sekä lain että lääkärietiikan mukaan huolehdittava ammattitaitonsa ylläpidosta ja kehittämisestä. Tapahtuman ohjelmat suunnitellaan niin, että Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta voi hyväksyä ne erikoislääkärikoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi.  Turun Lääketiedetapahtuma tarjoaa alueensa lääkäreille monipuolisen mahdollisuuden ammattitaidon kehittämiseen. Se tarjoaa kursseja myös lääkärien erikoistumiskoulutukseen. Pääosa kouluttajista työskentelee lähialueiden sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon yksiköissä, mikä mahdollistaa myös paikallisten hoitoketjujen käsittelemisen koulutuksissa.

Tulevaisuus: lääkäri vai robotti?

Teemakuvan suunnitelleen AD Riku Eteläkosken idea kuvaa tulevaisuuden maailmaa, jossa loppukädessä potilaalla on valta valita käyttää­kö lääkärin vai robottilääkärin palveluita. Tulevaisuudessa lääkärin ammatti on edelleen toimia potilaan parhaaksi ja siksi kuvassa rinnastetaankin kaksi vaihtoehtoa – lääkäri ja robotti – jotka symbolisesti kilpastelevat kunniasta palvella potilasta.

www.duodecim.fi