Turun Lääketiedepäivät totutussa muodossaan seuraavan kerran 2021 - makupaloja tämän vuoden ohjelmakokonaisuudesta etäkoulutuksena ke 4.11.2020 - Seuraa ilmoittelua!

Turun Lääketiedepäivien järjestelytoimikunta on käynyt pitkät ja raskaat keskustelut Turun Lääketiedepäivien 2020 toteutuksesta. Toivomme, ja uskommekin, että marraskuussa Turun Lääketiedepäivien aikaan koronaepidemia on jo laantunut. Mutta vaikka tilanne olisikin rauhallinen, niin katsomme, että terveydenhuollon kannalta kriittisesti tärkeän tahon joukkokokoontuminen on mahdollisine karanteeniseuraamuksineen vielä tuolloinkin liian riskialtista.

Siksi olemme raskain sydämin päättäneet siirtää koulutuskokonaisuutemme totutussa muodossaan vuodella eteenpäin marraskuuhun 2021. Meille tapahtuman järjestäjinä päiville osallistuvien turvallisuus on kuitenkin kaikki kaikessa.

Keskiviikolle 4.11.2020 on nyt suunnitteilla pienimuotoisempi etäkoulutus tämän vuoden ohjelmaan valikoituneista ajankohtaisista aiheista. Tästä tulemme viestimään enemmän kesän jälkeen.

Odotamme myös jo innolla ensi vuotta ja Turun Lääketiedepäiviä 9.-11.11.2021! Nähdään silloin taas Logomossa!

 


Turun Lääketiedepäivien virallinen tiedotuslehti (Lääkärisanomat 3/2019) on luettavissa tästä.

Lääketiedepäivien synty

Turun Lääketiedepäivät on Turunmaan Duodecim-seuran vuosittainen Varsinais-Suomen merkittävin jatko- ja täydennyskoulutustapahtuma lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille.

Koulutusohjelman suunnittelusta ja valmistelusta vastaa eri alojen lääkäreistä koostuva järjestelytoimikunta. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim kanssa vuosittain marraskuussa viikolla 45.

Lääketiedepäivillä järjestetään tänäkin vuonna yli 20 luentosarjaa ja useita pienryhmäopetuksia. Osallistujia on vuosittain ollut säännöllisesti 1400–1500. Osallistujia ovat  yleislääkärit, työterveyslääkärit, erikoislääkärit sekä koulutusvaiheessa olevat lääkärit ja opiskelijat.

Lääketiedetapahtuma ei tavoittele voittoa toiminnassaan, vaan tapahtuman tuotot käytetään tapahtuman järjestämiseen. Tapahtuman tuotot muodostuvat osallistumismaksuista sekä näytteilleasettajien osallistumismaksuista ja mainoksista. Tapahtuman kulut koostuvat luennoitsijoiden palkkioista, matka- ja majoituskustannuksista, tilakuluista ja järjestämisen muista kustannuksista.

Tapahtumaan liittyvässä lääketieteellisessä näyttelyssä yritykset, yhdistykset ja julkisen sektorin toimijat esittelevät uusinta lääketieteellistä tietoa hoidosta, diagnostiikasta ja terveydenhuollon eri sektoreilta.

Ammattitaidon kehittäminen

Lääkäreiden on sekä lain että lääkärietiikan mukaan huolehdittava ammattitaitonsa ylläpidosta ja kehittämisestä. Tapahtuman ohjelmat suunnitellaan niin, että Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta voi hyväksyä ne erikoislääkärikoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi.  Turun Lääketiedetapahtuma tarjoaa alueensa lääkäreille monipuolisen mahdollisuuden ammattitaidon kehittämiseen. Se tarjoaa kursseja myös lääkärien erikoistumiskoulutukseen. Pääosa kouluttajista työskentelee lähialueiden sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon yksiköissä, mikä mahdollistaa myös paikallisten hoitoketjujen käsittelemisen koulutuksissa.

Mitä jos lääkärillä olisi 8 kättä? Auttaisiko sekään yhä pahenevassa resurssipulassa?

AD Riku Eteläkosken luomassa ajankohtaisessa aiheeseen sopivassa teemakuvassa lääkäri ei olekaan ihminen vaan mustekala! Kahdeksalla kädellään se yrittää selviytyä kaikista sille langetetuista tehtävistä. Kuva ottaa kantaa lääkäreiden työnkuvan vaikeutumiseen resurssipulan hankaloittaessa laadukkaan terveydenhuollon järjestämistä ja lääkärin ammatinharjoittamista