Kurssit

Lue lisää »

Oheisohjelma

Lue lisää »

Haluatko olla mukana vaikuttamassa vuoden 2020 päivien ohjelmaan?

Järjestelytoimikunta ottaa jälleen vastaan ohjelmaehdotuksia mielenkiintoisen ohjelmakokonaisuuden rakentamiseksi. Alueelliset lääketiede-
päivät ovat tärkeä osa lääkäreiden jatko- ja täydennyskoulutusta, minkä vuoksi ohjelmien kirjo pyritään saamaan mahdollisimman kattavaksi ja
aiheet käytännönläheisiksi kokonaisuuksiksi. Ohjelmaehdotusten deadline on 24.1.2020. Ole mukana tekemässä upeaa kokonaisuutta!

Lisätietoja/ohjeet:
Tieteellisen symposiumin ohjelmaehdotus 3.11. Kokouskeskus Mauno
Session ohjelmaehdotus 4.-5.11. Logomo


Turun Lääketiedepäivien virallinen tiedotuslehti (Lääkärisanomat 3/2019) on luettavissa tästä.

Lääketiedepäivien synty

Turun Lääketiedepäivät on Turunmaan Duodecim-seuran vuosittainen Varsinais-Suomen merkittävin jatko- ja täydennyskoulutustapahtuma lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille.

Koulutusohjelman suunnittelusta ja valmistelusta vastaa eri alojen lääkäreistä koostuva järjestelytoimikunta. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim kanssa vuosittain marraskuussa viikolla 45.

Lääketiedepäivillä järjestetään tänäkin vuonna yli 20 luentosarjaa ja useita pienryhmäopetuksia. Osallistujia on vuosittain ollut säännöllisesti 1400–1500. Osallistujia ovat  yleislääkärit, työterveyslääkärit, erikoislääkärit sekä koulutusvaiheessa olevat lääkärit ja opiskelijat.

Lääketiedetapahtuma ei tavoittele voittoa toiminnassaan, vaan tapahtuman tuotot käytetään tapahtuman järjestämiseen. Tapahtuman tuotot muodostuvat osallistumismaksuista sekä näytteilleasettajien osallistumismaksuista ja mainoksista. Tapahtuman kulut koostuvat luennoitsijoiden palkkioista, matka- ja majoituskustannuksista, tilakuluista ja järjestämisen muista kustannuksista.

Tapahtumaan liittyvässä lääketieteellisessä näyttelyssä yritykset, yhdistykset ja julkisen sektorin toimijat esittelevät uusinta lääketieteellistä tietoa hoidosta, diagnostiikasta ja terveydenhuollon eri sektoreilta.

Ammattitaidon kehittäminen

Lääkäreiden on sekä lain että lääkärietiikan mukaan huolehdittava ammattitaitonsa ylläpidosta ja kehittämisestä. Tapahtuman ohjelmat suunnitellaan niin, että Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta voi hyväksyä ne erikoislääkärikoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi.  Turun Lääketiedetapahtuma tarjoaa alueensa lääkäreille monipuolisen mahdollisuuden ammattitaidon kehittämiseen. Se tarjoaa kursseja myös lääkärien erikoistumiskoulutukseen. Pääosa kouluttajista työskentelee lähialueiden sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon yksiköissä, mikä mahdollistaa myös paikallisten hoitoketjujen käsittelemisen koulutuksissa.

Lääketiedettä vai uskomusta?

AD Riku Eteläkoski luoma ajankohtaiseen aiheeseen sopiva teemakuva.