Hyvä kurssin yhdyshenkilö, puheenjohtaja ja luennoitsija!

Tervetuloa Turun Lääketiedepäiville puheenjohtajaksi ja/tai luennoitsijaksi.

Abstraktikirja
Turun Lääketiedepäivien luennoista tehdään lyhennelmäkirja, joka jaetaan päivien osallistujille. Osallistujapalautteiden perusteella lyhennelmäkirja toivotaan edelleen painettuna. Lyhennelmäkirjan aineiston saamiseksi kaikilta luennoitsijoilta pyydetään 1.9.2017 mennessä lyhyt tiivistelmä. Ohje tiivistelmän tekoon 

Luennoitsijan infopaketti ja luentopalkkion maksaminen
Infokirjeestä löydät tärkeätä tietoa luennoitsijoille sekä puheenjohtajille. Pyydämme lisäksi kaikki luennoitsijoita sekä puheenjohtajia täyttämään ja palauttamaan henkilötieto- ja palkkiolomakkeen. Lomakkeen tietojen perusteella maksamme Duodecimin suositusten mukaiset luentopalkkiot. Lisäksi korvataan matkakulut ensisijaisesti julkisten kulkuneuvojen mukaan ja varhaisen luentoajankohdan niin vaatiessa tarvittaessa myös majoituskulut. Matkalaskulomakkeita saa myös Logomon ilmoittautumispisteestä. Matka- ja majoitusvaraukset luennoitsija tekee itse. Hotellit löytyvät Info-sivulta.

Näin tulet Logomoon 
Hotellit

Ohje tiivistelmän tekoon
Luennoitsijan infokirje
Henkilötieto- ja palkkiolomake
Matkalaskulomake